ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλίο

Jan 24, 2021 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00930

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο

Jan 24, 2021 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00925

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΑΝΕΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο

Jan 2, 2021 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00918

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Βιβλίο

Dec 28, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00907

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ

Βιβλίο

Dec 20, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00896

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ

Βιβλίο

Dec 20, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00891

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ

Βιβλίο

Dec 20, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00880

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ

Βιβλίο

Dec 20, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00876

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ

Βιβλίο

Dec 3, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00830

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Βιβλία

Dec 3, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλία
DSC00809

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βιβλίο

Dec 2, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00844

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Βιβλίο

Dec 2, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00824

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βιβλίο

Oct 10, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00756

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βιβλίο

Oct 10, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00752

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βιβλίο

Jul 12, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00737

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βιβλίο

Jul 12, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00734

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βιβλίο

Jul 12, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00723

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ

Βιβλία

Jun 22, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλία
book001

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Βιβλίο

Mar 29, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00707

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ

Βιβλίο

Mar 29, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00693

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ

Βιβλίο

Mar 15, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00686

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΠΑΤΙΝΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βιβλίο

Jan 30, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00661

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο

Jan 30, 2020 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00667

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΜΕ ΑΝΕΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ)

Βιβλίο

Nov 9, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00610

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ

Βιβλίο

Nov 9, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00603

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Βιβλίο

Nov 9, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00598

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Βιβλίο

Nov 9, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
DSC00596

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Βιβλίο

Apr 29, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00546

ΒΙΒΛΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Βιβλίο

Apr 29, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00520

ΒΙΒΛΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Βιβλίο

Apr 29, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00515

ΒΙΒΛΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Βιβλίο

Apr 7, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00512

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο

Apr 7, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00510

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΩΣΗ, ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ

Βιβλίο

Apr 7, 2019 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00507

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο

Dec 16, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00476no

Δερματόδετο βιβλίο με πατίνα παλαίωσης και πυρογραφία

Βιβλίο

Dec 16, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00470no

Δερματόδετο βιβλίο με πατίνα παλαίωσης και πυρογραφία

Βιβλίο

Jul 29, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00463

Βιβλίο δερματόδετο με πατίνες παλαίωσης

Βιβλίο

May 31, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00448

Δερματόδετες ράχες με χειροποίητες μαρμαρόκολλες

Βιβλίο

May 31, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00449

Δερματόδετες ράχες με χειροποίητες μαρμαρόκολλες

Βιβλίο

May 31, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00451

Δερματόδετες ράχες με έγκαυστη διακόσμηση

Βιβλίο

May 31, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00444

Δερματόδετες ράχες με έγκαυστη διακόσμηση

Βιβλίο

Mar 27, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00420

Δερματόδετο πατιναρισμένο με ακρυλικά

Βιβλίο

Mar 27, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00416

Δερματόδετο πατιναρισμένο με ακρυλικά

Βιβλίο

Feb 25, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00413

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ ΜΕ ΠΑΤΙΝΕΣ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Βιβλίο

Feb 25, 2018 | Posted by in ΒΙΒΛΙΑ | Comments Off on Βιβλίο
BOOK_DSC00406

ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΡΑΧΗ ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ